Odzyskiwanie danych

Pamiętaj!

Każde działania po utracie danych obniżają prawdopodobieństwo odzyskania danych. Jeżeli zauważyliście Państwo utratę danych, należy bezwłocznie skonsultować się z nami telefonicznie.

Serwis

Wascom

Serwis Wascom-Pogotowie Komputerowe umożliwia zdiagnozowanie przyczyny awarii już w ciągu jednego dnia. Za przeprowadzoną diagnozę nie pobieramy opłat

Odzyskiwanie utraconych danych

Odzyskiwanie danych z dysków twardych typu:

Odzyskiwanie danych następuje w przypadku gdy:

Odzyskiwanie danych z kart pamięci typu:

Odzyskiwanie danych z pendriv'ów

Skontaktuj się z nami po więcej informacji